www.ccbank.bg

Преса /

Петър Грозник: 100% ръст на пазара не е устойчив в дълъг срок

През последните месеци българският пазар изживя истински бум, като това се отрази и на доходността на договорните фондове. Двата български договорни фонда на KD Group - КД Акции България и КД Облигации България се оказаха с най-високата възвръщаемост сред всички КД фондове в световен мащаб за последните 12 месеца. За това какви са перспективите пред българския и регионалните пазари, разговаряме с Петър Грозник - генерален портфолио мениджър на KD Group:

- Г-н Грозник, отразява ли се ипотечната криза в САЩ на пазарите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)? Ипотечната криза в САЩ няма съществено отражение върху пазарите в Централна и Източна Европа, тъй като банките в региона са твърде малки и не са големи играчи на пазара на инструментите, обезпечени с реални активи (asset-backed securities). Фондовите пазари в ЦИЕ не са дотам интегрирани със световните пазари, за да има някакво значимо последствие за региона от ипотечната криза в САЩ. Точно затова не станахме свидетели на срив на балканските пазари или на тези в Централна Европа, което разбира се е добре.

- Тоест корелацията на западните пазари с тези в ЦИЕ е слаба? Исторически, корелацията между пазарите в посочените от вас региони, е много малка, дори клони към нула. Но в бъдеще тя ще се увеличава със засилващата се интегрираност на регионалните пазари към световните. Пазарите от ЦИЕ привличат чуждестранните инвеститори точно поради липсата на корелация със западните финансови пазари, тоест те са добро поприще за международна портфейлна диверсификация.

- Според Вас ще се задълбочи ли ипотечната криза в САЩ и ще се превърне ли тя в глобална икономическа криза? Трудно е да се каже, тъй като все още сме в средата на кризата, но броят на лошите заеми в САЩ тепърва ще расте и според мен следващите две години също ще бъдат трудни. От друга страна обаче, икономиките на Китай и Индия са силни, което уравновесява глобалната икономическа картина и в крайна сметка може и да не станем свидетели на глобална икономическа криза.

- Какво мислите за българския фондов пазар? Оптимисти сме за българския пазар и затова присъстваме на него от няколко години. България вече е част от европейската общност и в бъдеще ще приеме единната европейска валута. Относно това дали българският фондов пазар ще продължи да поддържа същия темп на растеж, наблюдаван през тази година, е трудно да се каже. Растеж от порядъка на 100% годишно не е устойчив от гледна точка на дълъг срок. В краткосрочен и средносрочен план, тоест в следващите 5-10 години обаче, ние сме оптимисти.

- Според официалната статистика делът на паричните средства в общите активи на колективните инвестиционни схеми към края на юни е средно 26%? Как ще коментирате това? От една страна, изискването на регулатора е поне 10% от инвестициите на фондовете да са парични средства. Остатъкът до споменатата от вас цифра, от друга страна, зависи от профила на конкретния инвестиционен фонд. Някои фондове са нискорискови и инвестират в предимно в облигации и банкови депозити.

- Според Вас трябва ли държавният дял в капитала на БФБ-София да бъде приватизиран? Държавният дял в капитала на вашата борса трябва да бъде приватизиран и това е въпрос на време. Вярвам, че частните компании са по-ефективни.

- Кой пазар от региона е най-перспективен? Ние много харесваме Хърватска, тъй като ще се присъедини към ЕС, има добра инфраструктура и компании.

- Ефективни ли са пазарите от ЦИЕ? Пазарите от ЦИЕ са по-малко ефективни от развитите пазари, за което отчасти влияе и факторът ликвидност - доколко е лесно да купиш или продадеш дадена ценна книга без съществено да повлияеш на пазара.

- Как вземате решение в кои страни и в кои компании да инвестирате? Макроикономическата стабилност е важна, но за нас най-важна е политическата стабилност. На ниво компания ние обичаме дружества, чиито акции са ликвидни, така че да можем да влизаме и излизаме без проблем, и такива, които имат много висок ръст в продажбите. Определено взимаме предвид и професионализма и коректността на мениджмънта.

2.10.2007
Източник : www. investor.bg
От: Красимир Йорданов
k.yordanov@investor.bg