www.ccbank.bg

Преса /

 

КД Инвестмънтс назначи нов портфолио мениджър

 

 
Тихомир  Ганев е новият портфолио мениджър на „КД Инвестмънтс” ЕАД. Tой ще поеме задълженията на Владислав Панев, който ще заеме позицията на изпълнителен директор на инвестиционния посредник КД Секюритис, чието лицензиране се очаква до края на септември.
 
Тихомир Ганев е завършил Технически Университет – София, специалност „Индустрален Мениджмънт”. Той има значителен опит на капиталовия пазар в страната - преди да се присъедини към екипа на „КД Инвестмънтс” ЕАД е работил в  управляващо дружество „Златен Лев” АД и “Златен Лев Брокери” ООД. През 2003 г. става брокер на Българската Фондова Борса, а през 2004 г. - портфолио мениджър на дружеството.

 

Като портфолио мениджър на КД Инвестмънтс, Тихомир Ганев ще наблюдава и анализира българския капиталов пазар и компаниите, които участват на фондовата борса, ще управява инвестиционното портфолио на КД Пеликан и ще изчислява дневната нетна стойност на активите на дружеството.

За периода 17.12.2004 - 22.08.2005 КД Пеликан реализира 20.15% доходност от началото на публичното предлагане на акции на дружеството. В момента КД Пеликан инвестира единствено на българския пазар, като освен в акции, има инвестиции в корпоративни облигации, в банкови депозити и в други активи. Прогнозираната доходност на инвестиционнното дружество до края на 2005 година е 25-30%.

За осем месеца на капиталовия пазар в България инвестиционното дружество КД Пеликан увеличи своите активи с повече от 620%. Пазарният дял по активи на дружеството е 6.55%.
КД Инвестмънтс и КД Пеликан са част от „КД Груп” АД Словения – една от водещите компании за финансови услуги в Централна и Източна Европа, с над десет години успешен опит в управлението на активи.

Прес съобщение, 22.08.2005