www.ccbank.bg

Преса /

 

КД Пеликан обяви близо 13% доходност

 

 
Инвестиционно дружество КД Пеликан отчете впечатляващ ръст на активите си от близо 500%, обявявайки и 13.39% доходност за първите шест месеца от началото на публичното предлагане на акции на дружеството. Пазарният дял, който заема дружеството е 6.43%. Според устава и проспекта си КД Пеликан има право да инвестира до 50% от активите си в акции на Българската фондова борса. На този етап в родни акции са инвестирани 28.37% от активите. Освен в акции дружеството инвестира и в корпоративни облигации, в банкови депозити и в др.
 
От холдинга наскоро обявиха, че са процес на лицензиране на инвестиционен посредник КД секюритиз ЕАД. Това ще позволи на инвеститирите да влагат средствата си не само в акции на КД Пеликан, но и в индивидуални портфейли. Очаква се до края на годината доходността на КД Пеликан да е между 23-27%.

 

в. Пари 14 юли 2005