www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“

Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове "Селект Дивидент", "Селект Регионал", "Селект Баланс" и "Селект Облигации" и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.

Позицията Експерт, звено „Управление на риска“ е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 44 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

Участие в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
Изготвяне на доклади за състоянието на риска;
Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;
Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

Минимално изискване - Бакалавърска степен в направление "Икономика";
Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Владеене на английски език;
Организационни и комуникативни умения;
Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

Образование в сферата на финансите и счетоводството;
Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;
Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;
Извънакадемични занимания в областта на финансите;
Владеене на допълнителен чужд език.

Какво предлагаме:

Възможност за кариерно развитие в едва от водещите компании за управление на активи в България;
Силно мотивираща и динамична работна среда с млад и амбициозен екип;
Подкрепа и менторство от ръководители с дългогодишен опит в инвестициите и управлението на проекти.

Ако проявявате интерес, моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 05.09.2019 г. на адрес: info@selectam.bg.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.