www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс"

Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че считано от 01.06.2020 г. до 05.06.2020 г. (включително) спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс“. Причината за това е смяната на Депозитаря.