www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Прекратена епидемична обстановка

Уважаеми клиенти,

Съгласно заповед РД-01-152/30.03.2022 г. на Министерство на здравеопазването на Република България, извънредната епидемична обстановка в Република България няма да бъде удължавана от 01.04.2022 г.

В тази връзка, ще се радваме да обслужваме Вас – нашите клиенти – по обичайно установения начин: в офиса на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден).

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорен фонд „Селект Баланс“ се осъществява в офиса на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорните фондове „Селект Дивидент“, „Селект Регионал“ и „Селект Облигации“, се осъществява в офисите на „Централна Кооперативна Банка“ АД, посочени в Проспектите на съответните фондове, които са достъпни на интернет страницата на дружеството www.selectam.bg.

Бъдете здрави!