www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Eмитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс" се възобновява

Уведомяваме Ви, че на 08.06.2020 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на организирания и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД ДФ „Селект Баланс“.

Възобновяването е в резултат на прието решение от Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД на заседание от 29.05.2020 г. за спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на организирания и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД ДФ „Селект Баланс“ до 05.06.2020 г. включително.