www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализирани документи на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД от 12.01.2023 г.,  се актуализираха следните документи, които се публикуват на страницата на УД: Общи условия, приложими към договорите за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка без специални нареждания от клиента и инвестиционни консултации, влизащи в сила в срок от един месец, считано от 12.01.2023 г. и Политика за избягване на конфликти на интереси и за осигуряване на защита срещу разкриването на вътрешна информация.