www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове

Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 29.11.2023 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс", Проспект и Основен информационен документ на ДФ "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Проспект и Основен информационен документ на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ, съответно за всеки един Фонд.