www.ccbank.bg

Актуални

2022-03-31 11:40:14

Прекратена епидемична обстановка

Уважаеми клиенти,

Съгласно заповед РД-01-152/30.03.2022 г. на Министерство на здравеопазването на Република България, извънредната епидемична обстановка в Република България няма да бъде удължавана от 01.04.2022 г.

В тази връзка, ще се радваме да обслужваме Вас – нашите клиенти – по обичайно установения начин: в офиса на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД на адрес: гр.София, бул. България №58, вх. С, ет. 7, офис № 24 (от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден).

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорен фонд „Селект Баланс“ се осъществява в офиса на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване  на дялове на договорните фондове „Селект Дивидент“, „Селект Регионал“ и „Селект Облигации“, се осъществява в офисите на „Централна Кооперативна Банка“ АД, посочени в Проспектите на съответните фондове, които са достъпни на интернет страницата на дружеството www.selectam.bg.

Бъдете здрави!

Прекратена епидемична обстановкаАктуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондовеГодишни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2022 г.Актуализиран Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ "Селект Дивидент"Актуализирани документи на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАДВАЖНО! МЕРКИ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА Шестмесечни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондовеАктуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондовеАктуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондовеАктуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт"ЕАД Договорни фондовеАктуализирани Правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2021 г.ВАЖНО! МЕРКИ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКАEмитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс" се възобновяваСпиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс"ВАЖНО"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2020 г.Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2019 годинаДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2019 г.Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“/Финансов анализатор„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2018 г.ДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2018 година„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2017 г.ДФ “Селект Облигации“ с по-ниска такса управлениеДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2017 година„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2016 г.Как се развива пазарът на взаимни фондовеДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2016 година