www.ccbank.bg

Архив

Архив / Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД променя имената на фондовете си

Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД променя имената на фондовете си –

Дружеството за управление на активи „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД обяви, че променя имената на договорните фондове, които управлява.

ДФ „КД Акции България“ вече ще се казва „Селект Регионал“, а новото име на договорен фонд „КД Облигации България“ ще бъде „Селект Облигации“.

Новите имена са продиктувани, както от смяната на собствеността в управляващото дружество, така и от намерението за обединяването на фондовете под обща фамилия „Селект“.

Смяната в имената на фондовете по никакъв начин не е свързана с промяна на географският обхват и рисковият им профил.

За „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

В момента „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД управлява три колективни инвестиционни схеми – инвестиционно дружество от отворен тип  „КД Пеликан” АД и договорните фондове „Селект Облигации” и „Селект Регионал”. Общата сума на активите на трите фонда към 11 юни надхвърля 9,7 млн. лева. „Селект Регионал” е първият български договорен фонд създаден с идеята да инвестира в Централна и Източна Европа.