www.ccbank.bg

Архив

Архив / ДФ „Селект Дивидент“ ще се предлага в клоновата мрежа на ЦКБ

От 13 май 2013 г. дяловете на ДФ „Селект Дивидент“ ще се предлагат в клоновата мрежа на Централна Кооперативна Банка АД. Това стана възможно след подписване на договор за дистрибуция между ЦКБ АД и УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

ДФ „Селект Дивидент“ е третият договорен фонд управляван от УД „Селект Асет мениждмънт“ ЕАД, чийто дялове се предлагат и изкупуват в клоновата мрежа на банката, след като през септември 2012 г. стартира предлагането на ДФ „Селект Регионал“ и ДФ „Селект Облигации“.

Подробно описание за местата,  където може да бъдат подавани поръчки за покупка и/или продажба на дялове от ДФ „Селект Регионал“, ДФ „Селект Облигации“ и ДФ „Селект Дивидент“ може да намерите тук.