www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

Договорните фондове на “КД Инвестмънтс” – “КД Акции България” и “КД Облигации България” започват обявяване на доходността

 

 
“КД Акции България” и “КД Облигации България” стартираха първично публично предлагане на 4 май 2006. След шест месеца двата фонда започват обявяване на доходността си, като до 3 Ноември 2006 нетна стойност на активите за един дял на „КД Акции България” е нараснала с 16,47%.
 
За същият период постигнатата доходност от „КД Облигации България” е плюс 1,95%. „КД Облигации България” е консервативен фонд, като в момента делът на облигациите в порфейла на фонда заема малко над 60% от активите.

„КД Акции България” инвестира приоритетно в акции, техният дял в края на шестмесечният период е 70%, 22% от които инвестирани на чужди пазари.

Управляващото дружество „КД Инвестмънтс” ЕАД управлява набраните средства в ИД „КД Пеликан” АД, „КД Акции България” и „КД Облигации България”, както и дейностите по предлагане и обратно изкупуване на акции и дялове на трите фонда.
„КД Инвестмънтс”  е част от „КD Group”   Словения –  една от водещите компании за финансови услуги в  Централна и Източна Европа, с над 12 години опит в  управлението на активи.