www.ccbank.bg

Архив

Архив /

Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД  оповестява, че считано от 20.09.2013 г. до 30.09.2013 г. (включително) спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Регионал“, ДФ „Селект Облигации“, ДФ „Селект Дивидент“ и ДФ „Селект Баланс“. Причината за това е смяната на Банката Депозитар.