www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

Активите, управлявани от КД Инвестмънтс, нараснаха с над 80% от началото на 2007 г.

 
От началото на 2007 г. активите, управлявани от КД Инвестмънтс, бележат нарастване от 5.48 млн. лв., или 80.69%, и по данни на Българска фондова борса вече са 12.275 млн. лв.
 
Общо 6.841 млн. лв. са съсредоточени в КД Пеликан, а съответно 4.237 млн. лв. и 1.196 млн. лв. в ДФ КД Акции България и ДФ КД Облигации България.

Най-голям ръст от началото на 2007 г. бележи високодоходният „КД Акции България”, който е постигнал ръст в стойността на активите си от 313%, като реализираната доходност за периода е 31.94%, а за последните 12 месеца тя възлиза на 66.14%.