www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

 „КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ” С РЪСТ НА АКТИВИТЕ ОТ БЛИЗО 390%

 

 
Най-голям ръст от началото на 2007 бележи високодоходният „КД Акции България”, който е постигнал нарастване в стойността на активите си от  +390%, като реализираната доходност за периода е +39,07% , а за последните 12 месеца  +66,51%
 
Към дата 22.08.2007 общата стойност на управляваните от УД „КД Инвестмънтс ”  активи надхвърли 13 млн. лв ., по точно – 13,262 млн.лв ..   За управляваните от   „КД Инвестмънтс” три фонда, стойностите изглеждат както следва:   КД Акции България 5,030 млн. лв   КД Пеликан 7,020 млн. лв.   КД Облигации България 1,212 млн. лв.   През последните пет седмици дружеството предприе мерки за увеличаване на процентното участие на акции от чужди пазари в портфейла на “КД Акции България ”. В настоящият момент този дял е около 12% , съставен от  инвестиции на борсите в Париж, Франкфурт и Загреб . Предстои процентът да бъде увеличен още с акции от пазарите в Словения и Сърбия, като целта е да се достигне процентен дял от около 30% и по доходност фонда да бъде в Топ 5 в месечните класации до края на годината. За сравнение през август 2006 г. участието на акции от чужди пазари беше около 6-7%.