www.ccbank.bg

Архив

Архив / ДФ „Селект Дивидент“ навърши една година

На 19.11.2013 г., Договорен фонд „Селект Дивидент“ навършва една година от създаването си. „Селект Дивидент“ е единствения български договорен фонд с фокус на инвестиране в компании разпределящи дивидент.

От началото на годината до момента ДФ "Селект Дивидент" постигна доходност от 10.82%.

Фондът е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип, като инвестира преимуществено в акции, търгувани на развитите капиталови пазари. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна.

Фондът инвестира предимно в акции на компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, дивидентни доходности над средните за съответния пазар, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент.

Разпределението на инвестициите в акции по държави на фонда към 31.10.2013 г. е 52.2% в САЩ, 24.8% в Германия, 18.7% в Западна Европа (без Германия) и 4.3% в останалия свят. В портфейла на фонда има акции от 28 компании, сред които се срещат имената на едни от най-големите компании в света като Coca-Cola, BMW, Microsoft, VW, Boeing и много други.

До 31 Декември 2013 г. включително, тече промоционален период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на Фонда без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял. За да запишеш дялове от фонда е нужно да посетиш клон на Централна кооперативна банка АД или да се свържете с нас на e-mail: info@selectam.bg или тел.: 02 810 26 51.

Няма минимална сума за инвестиране.

За повече информация натиснете тук.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

Проспектът и документът с ключовата информация на всеки договорен фонд са достъпни на www.selectam.bg.