www.ccbank.bg

Архив

Архив / Финансов анализатор

Управляващо дружество "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове "Селект Дивидент", "Селект Регионал", "Селект Баланс" и "Селект Облигации" и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.

 

Позицията Финансов анализатор е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 42 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

 

Отговорности:

Изготвяне на финансови анализи, пазарни и секторни проучвания;

Съдействие при наблюдението и отчитането на показателите за риск и свързаните с тях лимити, на които трябва да отговарят договорните фондове и управляващото дружество;

Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;

Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

 

Изисквания:

Диплома за висше образование;

Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

Владеене на английски език;

Познаване на инвестиционните продукти, които предлага дружеството;

Познаване на законодателната рамка, на която трябва да отговарят управляващите дружества;

Организационни и комуникативни умения;

Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

 

Предимства:

Образование в сферата на финансите и счетоводството;

Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

Извънакадемични занимания в областта на финансите;

Владеене на допълнителен чужд език.

 

Какво предлагаме:

Възможност за кариерно развитие в едва от водещите компании за управление на активи в България;

Силно мотивираща и динамична работна среда с млад и амбициозен екип;

Подкрепа и менторство от ръководители с дългогодишен опит в инвестициите и управлението на проекти;

Атрактивни социални придобивки.

 

Ако проявявате интерес, моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 26.10.2018 г. на адрес: info@selectam.bg.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.