www.ccbank.bg

Архив

Архив / ДФ "Селект Баланс" се търгува на БФБ-София

От 25.10.2013 г. /петък/ стартира борсовата търговия с дяловете на ДФ "Селект Баланс". Това стана възможно след решение  на Съвета на директорите на БФБ-София АД с Протокол № 48/17.10.2013 г. Дяловете ще се допуснат до търговия на Сегмент за колективни инвестиционни схеми на БФБ-София АД. Емисията дялове на ДФ "Селект Баланс"  е с ISIN код  BG9000009134 и присвоен борсов код 18SВ.