www.ccbank.bg

Архив

Архив / Емитирането и обратното изкупуване на дялове на Договорен фонд “Селект Баланс” се възобновява

Уведомяваме Ви, че на 01.07.2013 г.  се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на Договорен фонд “Селект Баланс” във връзка с приключилата процедура по преобразуване чрез промяна на правната форма на ИД „Селект Баланс” АД в Договорен фонд „ Селект Баланс”, организиран и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД. Възобновяването е в резултат на прието решение от Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД на заседание от 10.05.2013 г. за спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Селект Баланс” АД до 30.06.2013 г.включително.