www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

 КД Облигации България и КД Акции България получиха лизенз

 

 
КД Инвестмънтс получи разрешение за управление и дистрибуция на договорните фондове КД Облигации България и КД Акции България. КФН потвърди проспектите за публично предлагане на дялове на договорните фондове.
 
КД Облигации България ще бъде подходящ за лица, които търсят инвестиция с нисък риск, сигурна и бърза ликвидност, юридически и физически лица, които искат парите им да се управляват от професионалисти и които искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл. Номиналната стойност на един дял ще бъде 100 лева. С цел стимулиране на по-големите и институционалните инвеститори входната такса за инвестирани суми над 100 000 лева ще е 0.20%, а за суми под 100 000 лева ще е 0.35%.

Инвестицията в дялове на КД Акции България е свързана с умерен до висок риск, тъй като КД Акции предлага диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции и в по-малка степен от дългови ценни книжа и други инструменти с фиксирана доходност. КД Акции България е подходящ за физически и юридически лица, които искат да инвестират в портфейл от акции с цел реализиране на по-висок доход, желаят да имат сигурна и бърза ликвидност и искат професионално управление на парите си. Номиналната стойност на един дял ще бъде 1 лев. Входната такса за инвестирани суми под 100 000 лева е 2%, а над 100 000 лева е 1%, което прави КД Акции България изключително привлекателен за крупните инвеститори.

Чрез лицензирането на двата договорни фонда КД Инвестмънтс ЕАД вече ще предлага трите основни инвестиционни стратегии - агресивна, балансирана и консервативна. Управляващо дружество КД Инвестмънтс е учредено от словенската финансова група KD Group, която се представя успешно на капиталовите пазари в Централна и Югоизточна Европа от 12 години насам.