www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

КД Студентски награди

 

 
УД „КД Инвестмънтс” част от „ КД Груп”, Словения една от водещите компании за финансови услуги в Централна и Източна Европа, чиито активи са в размер на над 1200 милиона евро. Компанията е основана през 1994 г. и понастоящем управлява успешно колективни инвестиционни схеми в Словения, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, Словакия, Люксембург.
 

Организаторът:             УД „КД Инвестмънтс” част от „ КД Груп”, Словения една от водещите компании за финансови услуги в Централна и Източна Европа, чиито активи са в размер на над 1200 милиона евро. Компанията е основана през 1994 г. и понастоящем управлява успешно колективни инвестиционни схеми в Словения, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, Словакия, Люксембург. Предстои учредяване на договорни фондове в Русия и Украйна. Управляващото дружество „ КД Инвестмънтс” ЕАД, България управлява дейности по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акции и дялове на инвестиционно дружество КД Пеликан, Договорен фонд КД Акции България, Договорен фонд КД Облигации България, както и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа.  


Конкурсът

   

Като част от нашата политика, насочена към инвестиране в бъдещето на България – младите хора, ние решихме да учредим конкурса  

“КД Студентски награди” за изготвяне на презентация на тема “Взаимните фондове – точното място за вашите пари”.    

За презентациите:

  • Презентациите по темата :
  • Брой на слайдовете – 12 бр.;
  • Формат – Power Point presentations;
  • Презентациите - всяка презентация трябва да бъде на български и английски език;
     
  • Информация за участниците :
  • Трите имена по лична карта
  • ЕГН
  • Адрес, телефон и e-mail


Кой ще оценява презентациите           

Разработките на студентите ще бъдат оценявани от жури, което се състои от водещи български журналисти, отразяващи капиталовия пазар. Негов председател е Асен Григоров, водещ на предаването “Денят започва” по БНТ. В “КД Студентски награди” ще могат да се включат студентите от всички Висши учебни заведения в страната.  
Краен срок за участие:
  Крайният срок за предаване на презентациите е 11 юни 2007 г. Те могат да бъдат изпратени на хартиен или магнитен носител на адрес: София 1463, бул. “Витоша” 86, ет. 4, ап.12.или на e-mail адрес: kd_awards@abv.bg  
Обявяване на победителите
 

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на пресконференция на 18 юни 2007.

  
....и НАГРАДИТЕ
 

Наградният фонд на “ КД Студентски награди” включва:

Първо място - 750 лв. и стаж в КД.

Второ място -  500 лв.

Трето място - 250 лв.    

        
Журито:
  Асен Григоров – БНТ – Председател и Членове: Евгени Натов – в. Банкеръ – журналист Татяна Пунчева – в. Дневник – журналист Екатерина Попова – в. Капитал, Отговорен редактор Красимир Тодоров – в. КЕШ, Зам. Главен редактор Камелия Иванова – в. Пари, журналист Иван Нончев – investor.bg, финансов анализатор.

  
УД „КД Инвестмънтс” ЕАД Гр. София