www.ccbank.bg

Архив

Архив / ДФ "Селект Дивидент" ще се търгува на БФБ-София

От 10.06.2013 г. /понеделник/ стартира борсовата търговия с дяловете на ДФ "Селект Дивидент". Това стана възможно след решение  на Съвета на директорите на БФБ-София АД с Протокол № 27/30.05.2013 г. Дяловете ще се допуснат до търговия на Сегмент за колективни инвестиционни схеми на БФБ-София АД. Емисията дялове на ДФ "Селект Дивидент"  е с ISIN код  BG9000004127 и присвоен борсов код 18SA.