www.ccbank.bg

Архив

Архив / Емитирането и обратното изкупуване на дялове на КИС, управлявани от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД се възобновява

Уведомяваме Ви, че на 01.10.2013 г.  се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на организираните и управлявани от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД колективни инвестиционни схеми ДФ „Селект Регионал“, ДФ „Селект Облигации“, ДФ „Селект Дивидент“ и ДФ „Селект Баланс“.

Възобновяването е в резултат на прието решение от Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД на заседание от 19.09.2013 г. за спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции на организираните и управлявани от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД колективни инвестиционни схеми ДФ „Селект Регионал“, ДФ „Селект Облигации“, ДФ „Селект Дивидент“ и ДФ „Селект Баланс“ до 30.09.2013 г. включително.