www.ccbank.bg

Архив

Архив /

КД Инвестмънтс получи лиценз

На 22 Февруари 2006, Управляващо дружество КД Инвестмънтс получи лиценз за управление на дейностите на колективни инвестиционни схеми като взаимни фондове и инвестиционни дружества от затворен тип.

 
Управляващо дружество КД Инвестмънтс може да администрира дялове на взаимни фондове в допълнение на предишното разрешение за администриране на акции на инвестиционни дружества. В тази връзка КД Инвестмънтс подаде документи до Комисията за Финансов Надзор за лицензиране на два нови взаимни фонда – КД Облигации България с номинална стойност за един дял 100 лв. и КД Акции България, с номинална стойност за един дял от 1 лв.