www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

КД Инвестмънтс без входна такса от 1 до 30 октомври   

Промоционални условия за покупка на дялове от договорните фондове КД Акции България и КД Облигации България обявява КД Инвестмънтс ЕАД . От 1 до 30 октомври всеки, който желае да притежава дялове в дружеството, ще може да го направи без да плаща обичайната дължима входна такса. В момента тя е 2% от инвестирания капитал за КД Акции България и 0,35% за КД Облигации България за суми до 100 000 лв.

 
Какво означава това за вложенията на инвеститорите? Ако си представим, че преди една година някой е закупил акции от Договорния фонд КД Акции България на стойност 20 000 лв ., ето как би изглеждало неговото вложение към посочената дата с и без входна такса:
  С входна такса от 2% Без входна такса от 2%
Внесена сума, на 25.09.2006 г. 20 000 лв 20 000 лв
Кой КД Фонд? КД Акции България КД Акции България
Входна такса 2% Няма
Брой купени дялове/по цена в лв. 18209,9608/1,0983лв. 18573,5513/1,0768лв.
Стойност на вложението след 1 г.,25.09.2007 – цена на дял: 2,0352 лв. 37 060,91 лв. 37 800,89 лв.
Колко спечелихте от спестената входна такса? Няма + 739,98 лв.

КД Инвестмънтс България ЕАД е част от КД Груп Словения – една от водещите компании за финансови услуги в Централна и Източна Европа, активите на която са в размер на над 1200 млн. евро. КД Груп е основана през 1994 г. и понастоящем управлява успешно колективни инвестиционни схеми в България, Словения, Хърватска, Сърбия, Румъния, Словакия, Люксембург.   Към настоящия момент два от договорните фондове на българското дружество - КД Акции България и КД Облигации България са обявени за най-високодоходни от всички КД фондове в световен мащаб за последните 12 месеца.    

За допълнителна информация:
02/810 26 51