www.ccbank.bg

Архив

Архив / Вписана е новата емисия дялове на ДФ „Селект Баланс“

Уведомяваме Ви, че на 07.06.2013 г. в Централен Депозитар е вписана новата емисия дялове на ДФ „Селект Баланс“ с ISIN код BG9000009134. Номиналната стойност на дяловете е 10 (десет) лева, а общият брой дялове емитирани от ДФ „Селект Баланс“ е 531 822 броя дялове.