www.ccbank.bg

Архив

Архив / УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД – партньор на „Левчето 4“

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД – партньор на „Левчето 4“

"Левчето" е инвестиционна симулация, която ще се проведе за четвърта година в СУ "Св. Климент Охридски". Мисията на проекта, организиран от AIESEC и с подкрепата на управляващо дружество "Селект Асет мениджмънт" ЕАД, е да стимулира инвеститорското мислене на младите хора в България като ги постави в интересна и предизвикателна игра. Вторична цел е да се предадат основни знания по темата, като методът на научаване чрез действие е особено подходящ както заради високата си ефективност, така и защото съвпада с практиката и идеалите на AIESEC.

„Левчето 4“  ще се проведе на 10-ти май 2015 г. в аулата на СУ. Играта ще започне в 10:00 часа. В нея участниците ще получат по 1 лев абсолютно безвъзмездно и ще имат възможност сами да избират какво да правят с него – дали да го похарчат, да го спестят, или да инвестират в акции, облигации, на валутния пазар, или в стартиращи компании. Всяка от тези възможности носи определени риск и възвръщаемост. Накрая всеки получава стойността на инвестициите си.

http://levcheto.aiesec.bg/