www.ccbank.bg

Архив

Архив /

          От 01 септември 2012 г. дяловете на ДФ „Селект Регионал“ и ДФ „Селект Облигации“ ще се предлагат в клоновата мрежа на Централна Кооперативна Банка АД. Това стана възможно след подписване на договор за дистрибуция между ЦКБ АД и УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. Подробно описание за местата,  където може да бъдат подавани поръчки за покупка и/или продажба на дялове от ДФ „Селект Регионал“ и ДФ „Селект Облигации“ може да намерите тук.