www.ccbank.bg

Архив

Архив /

Димитър Банов е новият член в Съвета на директорите на Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. Избран е с решение на едноличния собственик на капитала на управляващото дружество на мястото на Димитър Михайлов. 

Димитър Банов е роден 1982 г., и с решение на СД на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД е избран за Председател на Съвета на директорите.

Димитър Банов има висше икономическо образование със специалност „Международен бизнес мениджмънт”. Завършил е Дикинсън Колидж в Пенсилвания, САЩ.