www.ccbank.bg

Архив

Архив /

 

Рискови фактори за всеки от КД фондовете към 31.10.2007, считано от началото на публичното предлагане на база 365 дни в годината:

 

 

 

  КД Акции КД Пеликан КД Облигации
Стандартно отклонение 13,65 9,50 5,12
Бета-коефициент 0,49 0,02 0,18
Коефициент на Шарп 5,55 3,37 4,06
Средна Год. Доходност От начало на публ.предлагане 77,84 34,84 24,19