www.ccbank.bg

Архив

Архив / УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД – партньор на „Левчето 3“

УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД – партньор на „Левчето 3“

"Левчето" е инвестиционна симулация, която ще се проведе за трета година в СУ "Св. Климент Охридски". Мисията на проекта, организиран от AIESEC и с подкрепата на ПОАД "ЦКБ СИЛА" и управляващо дружество "Селект Асет мениджмънт" ЕАД, е да стимулира инвеститорското мислене на младите хора в България като ги постави в интересна и предизвикателна игра. Вторична цел е да се предадат основни знания по темата, като методът на научаване чрез действие е особено подходящ както заради високата си ефективност, така и защото съвпада с практиката и идеалите на AIESEC.

„Левчето 3“  ще се проведе на 17-ти май 2014 г. в аулата на СУ. Играта ще започне в 14:00 часа и ще продължи около 2 часа. В нея участниците ще получат по 1 лев абсолютно безвъзмездно и ще имат възможност сами да избират какво да правят с него – дали да го похарчат, да го спестят, или да инвестират в акции, облигации, на валутния пазар, или в стартиращи компании. Всяка от тези възможности носи определени риск и възвръщаемост. Накрая всеки получава стойността на инвестициите си.

http://su.aiesec.bg/levcheto/