www.ccbank.bg

Архив

Архив / ДФ „Селект Баланс“ и ДФ “Селект Регионал“ с по-ниски такси управление

Управляващото Дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД намали стойността на такса управление на ДФ „Селект Баланс“ и ДФ  “Селект Регионал“.

За договорен фонд „Селект Баланс“ стойността на годишното възнаграждение, плащана на управляващото дружество като част от средната годишна нетна стойност на активите на фонда, се намалява от 3,5% (три цяло и пет на сто) на 2% (две на сто).

За договорен фонд „Селект Регионал“ стойността на годишното възнаграждение, плащана на управляващото дружество като част от средната годишна нетна стойност на активите на фонда, се намалява от 3,5% (три цяло и пет на сто) на 2,5% (две цяло и пет на сто).

Промяната влиза в сила от 30.01.2015 г.